Privacyverklaring

Privacyverklaring Salon Skinlove

25 mei 2018

Uw privacy is voor Salon Skinlove van groot belang. Salon Skinlove houdt zich dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met uw persoonsgegevens.
Salon Skinlove verplicht zich, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tot geheimhouding van het persoonlijk dossier en alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft verteld aan Salon Skinlove. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.

Salon Skinlove gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor:
• Het verzetten van afspraken, informatie die voor de klant van belang kan zijn, informatief of financieel.
• Persoonlijk contact.
• Het versturen van facturen.
• Het versturen van e-mails van Salon Skinlove.

Salon Skinlove gebruikt uw persoonsgegevens niet voor:
• Verkoop van adresgegevens aan derden.
• Het versturen van spam.

Salon Skinlove draagt er zorg voor dat:
• Uw gegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.
• Uw gegevens, na het laatste contact met de klant, maximaal 7 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.
• Op verzoek van uzelf alle betreffende gegevens van u onmiddellijk vernietigd zullen worden.

De eigenaar van Salon Skinlove is de enige die uw gegevens kan inzien en gebruiken.
Salon Skinlove zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

Een product kopen
U kunt bij Salon Skinlove producten en diensten kopen. Hierbij gebruiken wij uw persoonsgegevens om de betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, NAW-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u geen gebruik meer maakt van onze diensten en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en naam. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
• per e-mail
• via sociaal media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren in de mailbox.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website, producten of diensten wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Salon Skinlove
Engelandvaarders 20
3751 XV Bunschoten
info@salonskinlove.nl
0621375515